Εμπιστοσύνη - Ποιότητα - Καινοτομία - Πείρα

Αχλαδιές (Pyrus Communis)


Η Αχλαδιά έχει προσαρμοστεί στην εύκρατη ζώνη. Καλλιεργείται σε θερμοκρασίες από -25°C μεχρι 35°C. Απαιτεί χαμηλές θερμοκρασίες για διακοπή ληθάργου των σπερμάτων και των οφθαλμών της. Καλό είναι στην καλλιέργεια Αχλαδιάς να αποφεύγονται οι παγετόπληκτες περιοχές και οι περιοχές με ανέμους. Προτιμά εδάφη βαθιά, αμμώδη-αμμοπηλώδη,πηλο-αμμώδη φτωχά σε ασβέστιο και καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη.

Υποκείμενα


B.A-29
Παρουσιάζει μεγάλη συμβατότητα σε όλες τις εμβολιαζόμενες ποικιλίες αχλαδιάς. Ενδείκνυται για όλα τα εδάφη.

Τα πλεονεκτήματά μας


ΥΓΙΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ
Aπό το 2011 το φυτώριο μας ξεκινάει την εισαγωγή υποκειμένων Ροδακινιάς και Κερασιάς από ιστοκαλλιέργεια τα οποία είναι επίσης απαλλαγμένα από ιούς και ασθένειες.
M9 EMLA
Εξαιρετικό υποκείμενο των οποίων οι κλώνοι, χάρη σε διαφορετικά επίπεδα του σθένος τους, προσαρμόζονται σε κάθε τύπο πυκνότητας (160 - 400 δένδρα / στρέμμα) και του εδάφους.

Πρόγνωση Καιρού


Weather by Freemeteo.com

Copyright© 2013 - Φυτώρια Μπουρδάνος