Εμπιστοσύνη - Ποιότητα - Καινοτομία - Πείρα

Μηλιές (Malus Pumila)


Η Μηλιά απαιτεί δροσερό καλοκαίρι (μέγιστη θερμοκρασία 29°C) και αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι -49°C). Χρειάζεται δροσερό καλοκαίρι για παραγωγή μήλων υψηλής ποιότητας και χαμηλές θερμοκρασίες για τη διακοπή του λήθαργου των οφθαλμών. Προτιμά εδάφη γόνιμα, βαθιά, καλά αποστραγγιζόμενα και επαρκώς εφοδιασμένα με ασβέστιο.

Υποκείμενα


Σπορόφυτα
Ενδείκνυνται για επαναφύτευση, χρησιμοποιείται σε περιοχές με αδύνατα εδάφη, παρουσιάζει συμβατότητα με της περισσότερες εμβολιαζόμενες ποικιλίες μηλιάς και έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα υπόλοιπα υποκείμενα.
M9 EMLA
Εξαιρετικό υποκείμενο των οποίων οι κλώνοι, χάρη σε διαφορετικά επίπεδα του σθένος τους, προσαρμόζονται σε κάθε τύπο πυκνότητας (160 - 400 δένδρα / στρέμμα) και του εδάφους.
Παρουσιάζει πολύ καλή καρπόδεση, ένα πολύ καλό μέγεθος και όμορφο χρωματισμό στον οπωρώνα.
ΜΜ-106
Καλό για αδύναμες ποικιλίες, ενδείκνυται σε φτωχά εδάφη ενώ η επαναφύτευση μηλεώνα καλό θα ήταν να αποφεύγεται. Παρουσιάζει καλή παραγωγικότητα αλλά καρπούς σχετικά μικρού μεγέθους.
PI-80
Το πλέον σύγχρονο υποκείμενο μηλιάς στην Ευρώπη.
Λιγότερο ευαίσθητο από ό, τι το MM106 στο σάπισμα ριζών από φυτόφθορα, η PI-80 έχει όλες τις ιδιότητες του M9, αλλά είναι πιο σκληραγωγημένο.
Καλό για αδύναμες ποικιλίες, ενδείκνυται σε φτωχά εδάφη.

Πρότυπος οπωρώνας μηλιάς σε υποκείμενο PI-80

Τα πλεονεκτήματά μας


ΥΓΙΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΓΑΛΛΙΑΣ
Aπό το 2011 το φυτώριο μας ξεκινάει την εισαγωγή υποκειμένων Ροδακινιάς και Κερασιάς από ιστοκαλλιέργεια τα οποία είναι επίσης απαλλαγμένα από ιούς και ασθένειες.
M9 EMLA
Εξαιρετικό υποκείμενο των οποίων οι κλώνοι, χάρη σε διαφορετικά επίπεδα του σθένος τους, προσαρμόζονται σε κάθε τύπο πυκνότητας (160 - 400 δένδρα / στρέμμα) και του εδάφους.

Πρόγνωση Καιρού


Weather by Freemeteo.com

Copyright© 2013 - Φυτώρια Μπουρδάνος